Een abonnement op het magazine heb je voor € 47,50 (2015). Het Zeeuws Tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Opzegging dient te geschieden twee maanden voor het einde van het lopende jaar.

* verplicht invullen