Redactie

Frits de Coninck

Oscar Steens

Paul van der Velde (hoofdredacteur)

Francisca van Vloten

 

Vaste medewerkers

Albert Clement (muziek)

Frits de Coninck (hedendaagse kunst)

Johan de Koning (architectuur)

Jan Kuipers (signalementen)

Anya Marinissen (Zeeuwse Boekenprijs)

Mario Molegraaf (poëzie)

Katinka Polderman (column)

Anda van Riet (fotografie)

André van der Veeke (proza)

 

Adres

Postbus 8004

4330 EA Middelburg

telefoon 06 211 06 047

redactie@zeeuwstijdschrift.nl

 

Vormgeving 

 

 

Druk

Drukkerij Damen

 

Adverteerders

Auberge De Campveerse Toren Veere

Zeeuws Veilinghuis

Wauters Hulst bv

N.V. Westerscheldetunnel

Stichting Zigzag

Damen Schelde Naval Shipbuilding

HZ University of Applied Sciences

UCR University College Roosevelt

Limagrain Nederland

Provinciale Zeeuwse Courant

Koninklijke Zeelandia Groep b.v.

de Drvkkery Middelburg

De Koperen Tuin Goes

  

ISSN 0166-5154